- Työturvallisuusilmoitus

Tapahtuma-aika *

:

Tapahtuman/havainnon luonne *

Vaaratyyppi *

Ilmoittajan ammattiryhmä *

Tapahtumapaikka

Osoite
Paikkakunta

Tapahtuman/havainnon kuvaus *

Kuva/liite tapahtumaan liittyen

Taustatietoja vakuutusyhtiön tapaturmailmoitusta varten *

Onko oltu yhteydessä työterveyshuoltoon tai aiheutuiko muuta sairaanhoidon tarvetta?   

Vahingoittuneen henkilötunnus

Vahingoittuneen puhelinnumero

Vahingoittuneen lähiosoite

Vahingoittuneen postinumero

Vahingoittuneen postitoimipaikka

Työsuhteen alkamispäivä (p.k.vvvv)

Onko työ osa-aikaista?

Milloin sairaanhoito alkoi?

Työkyvyttömyyden kesto

Tapaturman sattumispaikkakunta

Missä tapaturma sattui?

Vamman laatu

Vahingoittunut ruumiinosa

Lopettiko vahingoittunut työnsä tapaturman satuttua?

Tap.turm.päivänä työn piti alkaa kello

Tap.turm.päivänä työn piti päättyä kello

Työpaikan osoite

Sattumispaikan osoite

Tapahtumahetken toiminta *

Väkivallan tekijä:

Muut henkilöt, jotka olivat tapahtumassa mukana:

Paikalle kutsuttu

Myötävaikuttavat tekijät

Miksi tapahtui, mitkä asiat myötävaikuttivat

Mahdolliset seuraukset

Seuraukset jos läheltä piti -tilanne olisi toteutunut (esim. mustelma, luunmurtuma)

Seuraukset

Seuraukset (esim. mustelma, luunmurtuma)

Toimenpide-ehdotus

Miten tapahtuman toistuminen voidaan estää (oma näkemyksesi)

Ilmoittajan nimi *

Etunimet *

Sukunimi *

Sähköpostiosoitteesi *

Esimiehen nimi *