Patientens anmälan om en farlig situation

Obligatoriska fält är markerade med en stjärna (*)

Datum: 27.5.2022

   Patient   Anhöring

Tidpunkt för händelsen: *

  • Vad höll man på att göra?
  • Vad hände och hur?
  • Hur hanterades situationen?
  • Vilka var följderna för patienten?
  • Beskriv dessutom omständigheterna och andra faktorer som påverkade uppkomsten av situationen vid tidpunkten.
  • Skriv inte patientens eller personalens identifikationsuppgifter såsom namn eller personbeteckning eller någon annan information utifrån vilken patienten kan identifieras. Dessa registreras inte på grund av dataskydd.