Anmälan om farlig situation (för patienter/klienten/anhöriga)

Obligatoriska fält markerade med asterisk (*)

Datum: 28.11.2022

   Patient/klient   Anhöring

Tidpunkt för händelsen: *

:

Lämna dina kontaktuppgifter om du vill få respons på din anmälan: