Anmälan om negativ händelse (för patienter/klienten/anhöriga)

Obligatoriska fält markerade med asterisk (*)

Datum: 2.12.2023

   Patient/klient   Närstående

Tidpunkt för händelsen: *

:

Jag vill inte att min anmälan skickas till enheten där händelsen inträffat

Lämna dina kontaktuppgifter om du vill få respons på din anmälan: