* = obligatoriska fält
Suomeksi In English
Logga in   Studeranderespons – Österbottens välfärdsområde - Österbottens välfärdsområde sidan 1/6

1 BAKGRUNDSFRÅGOR

*1.1

1.2

1.3

Har du tidigare arbetserfarenhet inom social- och / eller hälsovården?

1.4

Inom vilket examensprogram studerar du?

1.5

Hur många år har du studerat

1.6

1.7

1.8

Vilket alternativ beskriver bäst den huvudsakliga genomförda handledningen under praktiken

1.9

Genomfördes det huvudsakliga sättet för handledning som du rapporterade i den föregående frågan enligt planen?

1.10

Hade du handledningssamtal på tu man hand med den/de utsedda handledaren / handledarna baserade på dina lärandemål

1.11

Vid mellanutvärderingen var följande personer närvarande

1.12

Hur bedömer du att dina kunskapsmål under denna period har uppnåtts

1.13

Vid slututvärderingen närvarade

1.14

I vilken form genomfördes samtalen mellan dig och läraren under praktikperioden? (du kan välja flera alternativ)

1.15

Hur bra teoretisk kunskap anser du att du hade uppnått under studierna som föregick praktiken?

1.16

Hur goda kliniska färdigheter anser du att du hade uppnått under studierna som föregick praktiken?

1.17

Stärkte denna praktik din uppfattning om vilket område inom social- och hälsovården du skulle vilja arbeta inom i framtiden?

10 = Ja - 0 = Nej
109876543210Ei koske minua
*1.18

Är du beredd att rekommendera denna arbetsenhet till dina studiekamrater


Avlägsna sidväxling
123456