Ilmoitus väärinkäytösepäilystä

Ilmoittajansuojelulaki (1171/2022) on tullut voimaan 1.1.2023. Lailla implementoitiin EU:n ilmoittajansuojeludirektiivi ilmoittajansuojeludirektiivi (EU 2019/1937) eli nk. whistleblowing-direktiivi. Ilmoittajansuojelulailla annetaan suojaa eräiden väärinkäytösten ilmoittajille, jotka työnsä yhteydessä havaitsevat Euroopan unionin tai kansallisen oikeuden rikkomista. Kyseessä voi olla esimerkiksi entiset ja nykyiset työntekijät sekä itsenäiset ammatinharjoittajat.

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*)

Ilmoituksen pvm: 25.4.2024

Väärinkäytösepäilyn tyyppi *


Havaintoaika *

: *


 

*

Ilmoittajan sukunimi *

Ilmoittajan sähköpostiosoite

Hyväksyn palvelun tietosuojaselosteen: *